Základní pojmy                                                                                                                                       

Gen (vloha) se skládá  z jednoho páru alel. Jednu zdědí narozené zvíře po otci a druhou po matce

Dominantní vlohu ve skutečnosti vidíme, převládá a značí se velkým písmenem (A). Dominantní barva bývá nejčastěji přírodní

Recesivní vloha je ve svém projevu potlačena a vidíme ji  pokud se sejdou dvě recesivní alely (aa)

Homozygot je zvíře které má  pár alel  stejného typu  např. AA, aa

Heterozygot je normálně zbarvené zvíře, které v sobě má vlohu pro určité zbarvení. To znamená, že má pár alel odlišného typu (Aa)

Dědičnost zbarvení zjistíme, použijeme-li Punnettův čtverec

AA  značíme normálně zbarvené zvíře
Aa  značíme normálně zbarvené zvíře s vlohou pro odlišné zbarvení  (heterozygota)
aa značíme odlišně zbarvené zvíře


Jak vznikne 100% heterozygot


 Spáříme-li normálně zbarveného jedince AA například s albinotickým aa

    Aa     Aa
    Aa

    Aa

 

Veškeré jejich potomsvto je normálně zbarvené se skrytou vlohou pro albinismus, čili jsou to 100% heterozygoti.
 Spáříme-li heterozygota  Aa  s heterozygotem  Aa  vznikne

AA

Aa

Aa

aa

  

Tedy 25% albínů aa,  25% normálně zbarvených neštěpitelných zvířat AA  a 50% normálně zbarvených heterozygotů  Aa. A právě toto je situace, kdy chovatelé prodávají korálovky s 66% nebo 2/3 šancí na heterozygoty.
 


 
Spáříme-li heterozygota Aa  s normálně zbarveným jedincem AA  vznikne

AA

 AA

 Aa

 Aa

Čili všechna zvířata jsou normálně zbarvená, ale 50% z nich jsou heterozygoti (nevíme ale kteří). Toto je situace, kdy se u prodávaných korálovek uvádí 50% šance na heterozygoty.
 


 
Spáříme-li albína aa  s heterozygotem Aa  vznikne

     Aa

     aa

     Aa

     aa

Čili 50% albínů a 50% heterozygotů
 


Při spáření dvou albinotických zvířat je všechno potomstvo albinotické a při spáření dvou přírodně zbarvených zvířat (neštěpitelných) je samozřejmě všechno potomstvo normálně zbarvené.


Toto jsou pouze základní Mendelova pravidla dědičnosti. Pro získání zvířat ghost a snow je zapotřebí tzv. dvojitých heterozygotů.

 

 

 
 
aktualizováno: 19.05.2024 18:27:41