2023

 

 

 

APPLEGATE PHASE, hetero Applegate phase Lampropeltis p. pyromelana NZ 7/2023. Mláďata pocházejí z páření Applegate phase  X  hetero Applegate phase L.p.pyromelana.

 

rodiče / parents
         


 

 

  LPP01A1-23
  Applegate phase
  
0,1 (female)
  cena / price: 7 200 Kč / 300 
  
rozkrmené / eat well (live food only)
  REZERVACE S.W.
  
  


 

  LPP02A1-23
  hetero Applegate phase
  
1,0 (male)
  cena / price: 4 000 Kč / 160 
  
rozkrmené / eat well (live food only)
  
  
  


 

  LPP03A1-23
  hetero Applegate phase
  
1,0 (male)
  cena / price: 4 000 Kč / 160 
  
rozkrmené / eat well
  
  
  


 

  LPP04A1-23
  hetero Applegate phase
  
1,0 (male)
  cena / price: 4 000 Kč / 160 
  
rozkrmené / eat well (live food only)
  
  
  
 

 

  LPP05A1-23
  hetero Applegate phase
  
1,0 (male)
  cena / price: 4 000 Kč / 160 
  
rozkrmené / eat well
  
  

  

 

  LPP06A1-23
  hetero Applegate phase
  
0,1 (female)
  cena / price: 4 000 Kč / 160 
  
rozkrmené / eat well (live food only)
  REZERVACE S.W.
  
  


 

  LPP07A1-23
  hetero Applegate phase
  
0,1 (female)
  cena / price: 4 000 Kč / 160 
  
rozkrmené / eat well (live food only)
  
  
  


 

  LPP08A1-23
  hetero Applegate phase
  
0,1 (female)
  cena / price: 4 000 Kč / 160 
  
rozkrmené / eat well (live food only)
  
  
  

 

 

 

 


ANERY and hetero anery Lampropeltis a. blairi NZ 8/2023. Mláďata pocházejí z páření ANERY L.a.blairi  X  100% hetero anery L.a.alterna.

 

rodiče / parents
         


 

 

  LAB01A1-23
  ANERY
  
0,1 (female)
  cena / price: 10 000 Kč / 420 
  
rozkrmené / eat well (live food only)
  REZERVACE S.W.
  
  


 

  LAB02A1-23
  100% hetero anery
  
0,1 (female)
  cena / price:  5000 Kč / 210 
  
rozkrmené / eat well
  REZERVACE S.W.
  

 

 

 

 


BLACK GAP locality Lampropeltis a. alterna NZ 7/2023. Mláďata pocházejí z páření B.G. L.a.alterna  X  B.G. L.a.alterna.

 

rodiče / parents
         


 

 

  LAA01A1-23
  Black Gap
  
1,0 (male)
  cena / price: 2700 Kč / 115 
  
rozkrmené / eat well (live food only)
  REZERVACE P.T.
  
  

 

 

  LAA03A1-23
  Black Gap
  
1,0 (male)
  cena / price: 2700 Kč / 115 
  
rozkrmené / eat well
  REZERVACE P.T.
  

 

 

  LAA08A1-23
  Black Gap
  
0,1 (female)
  cena / price: 2700 Kč / 115 
  
rozkrmené / eat well (live food only)
  REZERVACE P.T.
  
  

 


 

 


ULTRAGRANIT, GRANIT Lampropeltis mexicana mexicana NZ 7/2023. Mláďata pocházejí z páření GRANIT  X  ULTRAGRANIT L. mexicana mexicana. Jedná se o čistou formu!! Pure form!!

 

rodiče / parents
         

 


 

 

  LMM01B1-23
  ULTRAGRANIT
  
1,0 (male)
  cena / price: 4000 Kč / 160 
  
rozkrmené / eat well
  
  

 

 

  LMM02B1-23
  ULTRAGRANIT
  
1,0 (male)
  cena / price: 4000 Kč / 160 
  
rozkrmené / eat welll
  
  

 

 

  LMM03B1-23
  ULTRAGRANIT
  
1,0 (male)
  ZŮSTÁVÁ DOMA / NOT FOR SALE

  
  

 

 

  LMM04B1-23
  GRANIT
  
1,0 (male)
  cena / price: 2000 Kč / 80 
  
rozkrmené / eat welll
  
  

 

 

  LMM06B1-23
  GRANIT
  
1,0 (male)
  cena / price: 2000 Kč / 80 
  
v rozkrmování / still not eat

 

 

 

  LMM07B1-23
  ULTRAGRANIT
  
0,1 (female)
  cena / price: 3000 Kč / 120 
  
rozkrmené / eat welll

 

 

 

  LMM09B1-23
  GRANIT
  
0,1 (female)
  cena / price: 1500 Kč / 60 
  
v rozkrmování / still not eat

 

 

 

 

 


ABERRANT hetero albino Lampropeltis r. ruthveni NZ 7/2023. Mláďata pocházejí z páření ALBINO Aberrant line  X  Aberrant line L.r.ruthveni.

 

rodiče / parents
          

 


 

  LRR01A1-23
  ABERRANT hetero albino
  
1,0 (male)
  ZŮSTÁVÁ DOMA / NOT FOR SALE
  

  
  

 

 

  LRR02A1-23
  ABERRANT hetero albino
  
1,0 (male)
  cena / price: 4000 Kč / 160 
  
rozkrmené / eat well (live food only)
  
  

 

 

  LRR03A1-23
  ABERRANT line, hetero albino
  
1,0 (male)
  cena / price: 3000 Kč / 120 
  
rozkrmené / eat well
  
  

 

 

  LRR04A1-23
  ABERRANT line, hetero albino
  
0,1 (female)
  cena / price: 6000 Kč / 240 
  
rozkrmené / eat well (live food only)
  
  

 

 

  LRR07A1-23
  ABERRANT line, hetero albino
  
0,1 (female)
  cena / price: 5000 Kč / 200 
  
rozkrmené / eat well (live food only)
  
  

 

 

 

 


ORANGE ULTRAGRANIT, ORANGE GRANIT Lampropeltis mexicana NZ 7/2022. Mláďata pocházejí z páření ORANGE GRANIT  X  GRANIT L. mexicana orange granit line. Rodiče těchto mláďat pocházejí z křížení GRANIT L. m. mexicana a ORANGE L. m. leonis. Tento projekt ,ve spolupráci s Václavem Chadimou, trvá už více než 10 let a konecně přináší své výsledky!  /  The young ones come from the mating of ORANGE GRANIT  X  GRANIT  L. mexicana orange granit line. The parents of these cubs come from the crossing of GRANIT L. m. mexicana and ORANGE L. m. leonis. This project, in cooperation with Václav Chadima, has been going on for more than 10 years and is finally bringing its results!

 

rodiče / parents
         

 


 

 

  LMM01A1-23
  ORANGE GRANIT
  
1,0 (male)
  cena / price: 6000 Kč / 260 
  
rozkrmené / eat well
  
  

 

 

  LMM02A1-23
  ORANGE GRANIT
  
1,0 (male)
  cena / price: 5000 Kč / 220 
  
rozkrmené / eat well
  
  

 

 

  LMM03A1-23
  ORANGE GRANIT
  
1,0 (male)
  cena / price: 6000 Kč / 260 
  
 rozkrmené / eat well
  
  

 

 

  LMM04A1-23
  GRANIT (orange granit line)
  
1,0 (male)
  cena / price: 3000 Kč / 120 
  
rozkrmené / eat well
  
  

 

 

  LMM05A1-23
  GRANIT (orange granit line)
  
1,0 (male)
  cena / price: 3000 Kč / 120 
  
v rozkrmování / still not eat
  
  

 

 

  LMM06A1-23
  GRANIT (orange granit line)
  
1,0 (male)
  cena / price: 2000 Kč / 80 
  
v rozkrmování / still not eat
  
  

 

 

  LMM07A1-23
  GRANIT (orange granit line)
  
1,0 (male)
  cena / price: 2000 Kč / 80 
  
v rozkrmování / still not eat
  
  

 

 

  LMM08A1-23
  ORANGE GRANIT
  
0,1 (female)
  ZŮSTÁVÁ DOMA / NOT FOR SALE
  

  


  

 

  LMM10A1-23
  ORANGE GRANIT
  
0,1 (female)
  cena / price: 7000 Kč / 280 
  
rozkrmené / eat well
  
  

 

 

  LMM11A1-23
  ORANGE GRANIT
  
0,1 (female)
  cena / price: 5000 Kč / 220 
  
 rozkrmené / eat well
  
  

 

 

  LMM12A1-23
  ORANGE GRANIT
  
0,1 (female)
  cena / price: 4500 Kč / 200 
  
v rozkrmování / still not eat
  
  

 

 

  LMM13A1-23
  ORANGE GRANIT
  
0,1 (female)
  cena / price: 3500 Kč / 140 
  
v rozkrmování / still not eat
  
  

 

 


 

  LMM01A2-23
  ORANGE GRANIT
  
1,0 (male)
  cena / price: 6000 Kč / 260 
  
 rozkrmené / eat well
  
  

 

 

  LMM02A2-23
  GRANIT
  
1,0 (male)
  cena / price: 2000 Kč / 80 
  
v rozkrmování / still not eat
  
  

 

 

  LMM03A2-23
  GRANIT
  
1,0 (male)
  cena / price: 2000 Kč / 80 
  
v rozkrmování / still not eat
  
  

 

 

  LMM04A2-23
  GRANIT
  
1,0 (male)
  cena / price: 2000 Kč / 80 
  
v rozkrmování / still not eat
  
  

 

 

  LMM05A2-23
  GRANIT
  
1,0 (male)
  cena / price: 2000 Kč / 80 
  
v rozkrmování / still not eat
  
  

 

 

  LMM06A2-23
  ORANGE GRANIT
  
0,1 (female)
  cena / price: 7000 Kč / 280 
  
v rozkrmování / still not eat
  
  

 

 

  LMM07A2-23
  ORANGE GRANIT
  
0,1 (female)
  cena / price: 7000 Kč / 280 
  
rozkrmené / eat well
  
  

 

 

  LMM08A2-23
  ORANGE GRANIT
  
0,1 (female)
  cena / price: 7000 Kč / 280 
  
v rozkrmování / still not eat
  
  

 

 


 


ORANGE PASTEL KING, hetero orange PK LEOPARD LINE!!  NZ 7/2023. Mláďata pocházejí z páření  ORANGE PK  X  YELLOW LEOPARD hetero PK.

 

rodiče / parents
         


  

  

  PK02A1-23
  hetero Orange PK
  
1,0 (male)
  ZŮSTÁVÁ DOMA / NOT FOR SALE
  
  

 

 

 


 


2022


 

 

ORANGE LEOPARD Lampropeltis m. leonis NZ 7/2022. Mláďata pocházejí z páření Orange Leopard L.m.leonis  X Orange Leopard L.m.leonis. Jedná se o čistou formu!!

 

rodiče / parents
         
 

  LML06A1-22
  ORANGE LEOPARD
  
0,1 (female)
  ZŮSTÁVÁ DOMA / NOT FOR SALE
  

  
  
  

 

 

 


 


BLACK GAP locality Lampropeltis a. alterna 100% hetero Hypo, 50% poss.het. anery NZ 7/2022. Mláďata pocházejí z páření B.G.  HYPO L.a.alterna 100% hetero anery  X  B.G. L.a.alterna.

 

rodiče / parents
         


 

 

  LAA01B1-22
  Black Gap 100% hetero Hypo, 50% p.h. anery
  
1,0 (male)
  ZŮSTÁVÁ DOMA / NOT FOR SALE
  

  
  

 

 

  LAA04B1-22
  Black Gap 100% hetero Hypo, 50% p.h. anery
  
1,0 (male)
  cena / price: 5500 Kč / 220 
  
rozkrmené / eat well
  REZERVACE P.T.
  

 

 

  LAA07B1-22
  Black Gap 100% hetero Hypo, 50% p.h. anery
  
0,1 (female)
  ZŮSTÁVÁ DOMA / NOT FOR SALE
  

  
  

 

 

 

 

 


!! ZVÍŘATA JE MOŽNO DOVÉST DO PRAHY  NA AKCE ŽIVÁ EXOTIKA NEBO DO HRADCE KRÁLOVÉ NA AKVA-TERA-FLÓRA TRHY !!


 

 
aktualizováno: 12.02.2024 18:08:12